Illustration Paikallisena viranomaisena

Paikallisviranomaiset ovat avainasemassa lievittämisessä - ja sopeutuminen - ilmastonmuutokseen. Kaupunginjohtajien yleiskokoukseen osallistuminen tukee heitä tässä pyrkimyksessä antamalla tunnustuksen, voimavarat ja verkostoitumismahdollisuudet, joita tarvitaan energia- ja ilmastositoumusten eteenpäin viemiseen.

Ketkä kutsutaan mukaan?

Ilmastoa ja energiaa koskeva kaupunginjohtajien yleiskokous on avoin kaikille demokraattisesti valituista edustajista koostuville asetetuille viranomaisille riippumatta heidän koostaan tai energia- ja ilmastopolitiikan käyttöönoton vaiheesta. Naapurimaiden pieni- ja keskikokoiset paikallisviranomaiset voivat tiettyjen ehtojen alla myös päättää liittymisestä allekirjoittajaryhmänä ja toimittaa yhteisen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman, jossa he sitoutuvat joko itsenäisesti (vaihtoehto 1) tai kollektiivisesti (vaihtoehto 2) 20 % CO2-päästöjen alentamistavoitteeseen ja ilmastonmuutoksen sietokyvyn lisäämiseen. Lisätietoja löydät yleiskokouksen verkkosivuston Usein Kysyttyjä Kysymyksiä -osiosta.

Kuinka liitytään mukaan?

Paikallisviranomaisten on noudatettava seuraavaa prosessia alati kasvavaan liikkeeseen liittymiseksi:

 • Esitettävä kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmastoa ja energiaa koskeva aloite yhteisön valtuustolle;
 • Kun valtuusto on tehnyt virallisen päätöksen, heidän on annettava mandaatti kaupunginjohtajalle (tai vastaavalle valtuuston edustajalle) yleiskokouksen sitoutumislomakkeen allekirjoittamiseksi;
 • Täyttää tiedot verkossa allekirjoittamisen jälkeen a ladata asianmukaisesti allekirjoitettu sitoutumislomake;
 • Huomioida seuraavat vaiheet, jotka kuvataan pakallisviranomaisten valtuustolle lähetetyssä vahvistussähköpostissa.

Milloin voi liittyä mukaan?

Paikallisviranomaiset voivat allekirjoittaa kaupunginjohtajien yleiskokokouksen ilmasto- ja energia-aloitteen milloin tahansa.

Miksi osallistua?

Kaupunginjohtajien yleiskokohusen allekirjoittajilla on useita syitä liittyä mukaan liikkeeseen, joita ovat esim.:

 1. Korkea kansainvälinen tunnustus ja näkyvyys paikallisviranomaisten ympäristö- ja energiatoimiin
 2. Mahdollisuus osallistua EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan muokkaamiseen
 3. Uskottava sitoutuminen edistymistarkastusten ja valvonnan kautta
 4. Parempia rahoitusmahdollisuuksia paikallisille ilmasto- ja energiaprojekteille
 5. Innovatiivisia tapoja verkottua, vaihtaa kokemuksia ja rakentaa kapasiteettia säännöllisten tapaamisten, yhteenliittymisten, webinaarien ja verkkokeskusteluiden kautta
 6. Käytännön tuki (helpdesk), oppaat ja työkalut
 7. Nopea pääsy laatua koskevaan osaamiseen ja inspiroivat tapaustutkimukset
 8. Itsearvoinnin ja tiedonvaihdon tarjoaminen yleisen valvonta- ja raportointimallin avulla
 9. Joustava viitekehys toiminnalle, joka on sovitettavissa paikallisiin tarpeisiin
 10. Parannettu yhteistyö ja tuki kansallisilta ja alikansallisilta viranomaisilta
Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat