Liittyminen allekirjoittaneena

Kaupunginjohtajien yleiskokous yhdistää kaikki viranomaistasot sekä asianmukaiset tukiorganisaatiot, edustajat ja yhdistykset liittymään aloitteeseen ja auttaa nopeuttamaan paikallisia ilmasto- ja energia-aloitteita. Katso liittymisohjeet alta.

Paikallisilla viranomaisilla on johtava rooli ilmastonmuutoksen lievennyksessä ja mukauttamisessa. Osallistuminen kaupunginjohtajien yleiskokouksen Ilmasto- ja energia-aloitteeseen tukee heitä tässä pyrkimyksessä ja tarjoaa heille tunnustusta, resursseja ja verkostointimahdollisuuksia, jotka ovat tarpeellisia energiaan ja ilmastoon liittyvien sitoumusten viemiseksi seuraavalle tasolle.


Kuka voi osallistua?

Ilmastoa ja energiaa koskeva kaupunginjohtajien yleiskokous on avoin kaikille demokraattisesti valituista edustajista koostuville asetetuille viranomaisille riippumatta heidän koostaan tai energia- ja ilmastopolitiikan käyttöönoton vaiheesta.

Naapurimaiden pienet ja keskikokoiset paikallisviranomaiset voivat tiettyjen ehtojen alla myös päättää liittymisestä allekirjoittajaryhmänä ja toimittaa yhteisen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman, jossa he sitoutuvat joko itsenäisesti (vaihtoehto 1) tai kollektiivisesti (vaihtoehto 2) 40 %:n CO2-päästöjen alentamistavoitteeseen ja ilmastonmuutoksen sietokyvyn lisäämiseen - lisätietoja kaupunginjohtajien sivuston UKK-osiosta

Luettelo allekirjoittanet

Liittymisohjeet

Paikallisviranomaisten on noudatettava seuraavaa prosessia alati kasvavaan liikkeeseen liittymiseksi:

VAIHE 1

Esittele kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen aloite kunnanvaltuustolle. Neuvoston keskustelun helpottamiseksi voit ladata sitoumusasiakirjan täältä

VAIHE 2

Kun valtuusto on antanut virallisen päätöksen, pyydä kaupunginjohtajaa tai vastaavaa valtuuston jäsentä allekirjoittamaan yleiskokouksen liittymislomake. Voit ladata sitoumuslomakkeen täältä

VAIHE 3

Täytä allekirjoittamisen jälkeen tietosi verkossa ja lataa allekirjoitettu liittymislomake.
Huomioi seuraavat vaiheet, jotka on esitetty paikallisen viranomaisen neuvostolle lähetetyssä sähköpostiviestissä.

Miksi meidän tulisi liittyä?

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen allekirjoittajilla on useita syitä liittyä mukaan liikkeeseen, joita ovat esim.:

Milloin meidän tulisi liittyä?

Paikalliset viranomaiset voivat allekirjoittaa kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energiasopimuksen milloin tahansa.

Suosittelemme kohdistamaan paikalliset suunnittelutoimenpiteet yleiskokouksen raportointitoimien kanssa synergioiden luomiseksi ja suunnitteluprosessin helpottamiseksi.