Liittyminen tukijana

Kaupunginjohtajien yleiskokous yhdistää kaikki viranomaistasot sekä asianmukaiset tukiorganisaatiot, edustajat ja yhdistykset liittymään aloitteeseen ja auttaa nopeuttamaan paikallisia ilmasto- ja energia-aloitteita. Katso liittymisohjeet alta.

Yleiskokouksen tukijat määritetään voittoa tavoittelemattomiksi organisaatioiksi (paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhdistyksiä, verkostoja, paikallisia ja alueellisia energiavirastoja), joilla on valmiuksia tukea kaupunginjohtajien yleiskokousta sekä mobilisoida ja tukea sen jäseniä ja/tai paikallisia viranomaisia kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

He toimivat omilla alueillaan ja osaamisalueillaan (esim. energia, ympäristö, vesi, ilma) ja erilaisilla hallinnon tasoilla (esim. Eurooppa, kansallinen ja alueellinen tai paikallinen) tukeakseen kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloitetta ja tukeakseen allekirjoittajiansa. Yleiskokouksen tukijoilla on asiantuntemusta toimialansa määräyksistä, laillisista ja taloudellisista puitteista - oli kyseessä sitten kansallinen, alueellinen tai eurooppalainen taso - ja he ovat ihanteellisessa asemassa tarjoamaan mukautettua neuvontaa allekirjoittajille ja tunnistamaan olemassa olevien aloitteiden synergiaetuja.


Kuka voi osallistua?

Yleiskokouksen tukijoiksi voivat liittyä paikalliset ja alueelliset verkostot ja yhdistykset, Euroopan valtiot sekä paikalliset ja alueelliset aihekohtaiset laitokset (energia/ympäristö).

Išsamesnės informacijos teiraukitės Pakto rėmėjų pagalbos tarnybos adresu supporters@eumayors.eu.

Luettelo tukijana 

Liittymisohjeet

Yleiskokouksen tukijoiden aseman hankkimisesta kiinnostuneiden paikallisviranomaisten verkostojen tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

HUOM. Useimmat virastot ja niiden verkostot voivat olla tukikelpoisia, ja niitä rohkaistaan allekirjoittamaan sitoumusvaliokunta ja osallistumaan aktiivisesti aloitteeseen, lukuun ottamatta niitä voittoa tavoittelemattomia virastoja, joiden hankekohtainen toimeksianto ja useimmiten yksityinen rahoitus. Päätös tehdään kuitenkin tapauskohtaisesti, ja kelpoisuus voidaan tarkistaa neuvontapalvelun kautta.

VAIHE 1

Täytä ja lähetä rekisteröitymislomake verkossa alustavan kelpoisuustarkistuksen suorittamiseksi.

VAIHE 2

Kun kelpoisuus on vahvistettu, täytä ja allekirjoita kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston lähettämä sitoutumislausunto

VAIHE 3

Kun kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto on vastaanottanut huolellisesti allekirjoitetun sitoumuksen, kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto luo organisaatiollesi verkkoprofiilin. Se antaa sinulle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti kaupunginjohtajien yleiskokouksen yhteisöön ja auttaa sinua tukemaan paremmin allekirjoittajiasi.

Liittymisen edut

Milloin voi liittyä mukaan?

Yleiskokouksen tukijat voivat liittyä kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen yleiskokouksen koordinaattoriksi milloin tahansa tällä sivulla olevan rekisteröitymislomakkeen avulla.