Alkuperä ja kehitys

Kaupunginjohtajien yleiskokous on maailman suurin kaupunkien aloite paikallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi. Alta löydät lisätietoja aloitteesta EU:ssa: taustat, tavoitteen ja vision sekä saavutukset lukuina.

Yleiskatsaus menneisyydestä: Sopimuksen alkuperä

Kaupunginjohtajien yleiskokous aloitti toimintansa Euroopassa vuonna 2008 ja tavoitteena oli paikallisten viranomaisten yhdistäminen EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi ja ylittämiseksi vapaaehtoisesti.

Aloite ei ainoastaan esitellyt ensimmäistä alhaalta-ylös-lähestymistapaa energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi, vaan sen menestys ylitti nopeasti odotukset.

Aloite yhdistää nyt yli 7 000 alue- ja paikallisviranomaista yli 57 maassa hyödyntäen omistautuneiden toimistojen tarjoamaa maailmanlaajuista useiden sidosryhmien teknistä ja metodologista tukea.

Maailmanlaajuinen kaupunginjohtajien yleiskokous hyödyntää viimeisten kahdeksan vuoden aikana Euroopassa ja sen ulkopuolella saatuja kokemuksia ja kehittää aloitteen keskeisiä menestystekijöitä: alhaalta-ylös-hallintoa, monitasoista yhteistyömallia ja sen asiayhteyteen perustuvaa toimintakehystä.

 

 • Kaupunginjohtajien yleiskokouksen menestystarina

  Tutki kaupunginjohtajien yleiskokouksen välitavoitteita aloitteen julkaisusta lähtien!

  • 2008

   Euroopan neuvosto käynnisti vuonna 2008 kaupunginjohtajien yleiskokouksen, jonka tavoitteena on harjoittaa ja tukea kaupunginjohtajia sitoutumisessa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen.

  • 2011

   Aloitteen menestys ylitti pian odotukset ja houkutteli uusi paikallisia ja alueellisia viranomaisia Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kaupunginjohtajien yleiskokous: keräsi jo 2 000 kaupunkia vuoden 2010 lokakuuhun mennessä ja kannusti Euroopan neuvostoa kehittämään vastaavan aloitteen EU:n itäisissä kumppanimaissa. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen itäisen kumppanuuden aloite käynnistyi vuonna 2011 ja toimii nyt Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa, Armeniassa, Georgiassa, ja Azerbaidzhanissa.

   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   Vuonna 2012 kaupunginjohtajien yleiskokousta laajennettiin lisää Euroopan eteläisellä kumppanuusalueella CES-MED-projektin kautta. “Puhtaampaa energiansäästöä Välimeren maissa" (CES-MED) tukee kaupunginjohtajien yleiskokoukseen liittyviä ja on sitoutunut kunnianhimoisiin kestävän kehityksen käytäntöihin. CES-MED-toimisto toimii Algeriassa, Egyptissä, Israelissa, Jordaniassa, Libanonissa, Marokossa, Palestiinassa ja Tunisiassa.

   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokous julkaisi Mayors Adapt -aloitteen. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen periaatteisiin perustuva tytäraloite keskittyi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Mayors Adapt kutsui paikalliset viranomaiset johtamaan mukautumista ja tuki niitä paikallisten mukautumisstrategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

  • 2015

   Kaupunginjohtajien yleiskokous ja Mayors Adapt -aloite yhdistettiin virallisesti 15. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentissa pidetyssä tilaisuudessa. Uuden kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen yleiskokouksen tavoitteet ja suunta, jotka määriteltiin kaupungeissa kuulemismenettelyn puitteissa, ovat sekä aiempaa kunnianhimoisempia että laaja-alaisempia: allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat nyt aktiivisesti edistämään EU:n kasvihuonekaasujen vähentämistavoitetta 40 % vuoteen 2030 mennessä ja hyväksyvät integroidun lähestymistavan ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja mukauttamiseen, jotta turvallinen, kestävä ja kohtuuhintainen energia olisi mahdollista kaikille.

   EU-komission varapuheenjohtaja Maroš Sefèoviè julkaisi muutama viikko myöhemmin Pariisin ilmastokokouksen aikana kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen  yleiskokouksen maantieteellisen laajentumisen ja uudet perustettavat aluetoimistot tullaan sijoittamaan Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, Japaniin, Intiaan, Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan.

  • 2016

   Kaupunginjohtajien yleiskokous siirtyi kesäkuussa 2016 huomattavaan uuteen vaiheeseen päättämällä yhdistää voimansa toisen kaupunkien aloitteen Compact of Mayorsin kanssa. Tuloksena syntynyt maailmanlaajuinen kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen yleiskokous on suurin paikallisten viranomaisten aloite, joka on sitoutunut ylittämään kansalliset ilmasto- ja energiatavoitteet. Täysin linjassa YK:n kestävän kehityksen saavuttamisen ja ilmaston oikeudenmukaisuusperiaatteiden kanssa, maailmanlaajuinen kaupunginjohtajien yleiskokous käsittelee kolmea avainkysymystä: ilmastonmuutoksen hillitsemisemistä, sopeutumista ilmastonmuutoksen haittoihin sekä puhtaan, turvallisen ja edullisen energian turvaamista kaikille.
   Samanaikaisesti kaupunginjohtajien yleiskokous on jatkanut laajentumistaan maailmalla perustamalla kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.


   helpdesk@comssa.org

    

Kansainvälistyä

Vuodesta 2017 lähtien alueellisia yleiskokouksen toimistoja on perustettu Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa, Intiassa ja Japanissa täydentämään olemassa olevia.