Tavoite ja laajuus

Kaupunginjohtajien yleiskokous on maailman suurin kaupunkien aloite paikallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi. Alta löydät lisätietoja aloitteesta EU:ssa: taustat, tavoitteen ja vision sekä saavutukset lukuina.

Allekirjoittajien näkemys

SigningAllekirjoittajat tukevat yhteistä näkemystä vuodelle 2050: alueiden hiilestä irtautumisen kiihdyttäminen, väistämättömän ilmastonmuutoksen vaikutuksiin mukautumisen kapasiteetin vahvistaminen ja kansalaisten mahdollisuus käyttää turvallista, kestävää ja kohtuuhintaista energiaa.

Allekirjoittajien sitoumus

Allekirjoittajakaupungit sitoutuvat tukemaan EU:n kasvihuonekaasujen 40 %:n vähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä ja mukautumaan yhdistettyyn lähestymistapaan ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Jotta poliittiset sitoumukset voidaan muuttaa käytännön toimenpiteiksi ja projekteiksi, yleiskokouksen allekirjoittajat sitoutuvat lähettämään kahden vuoden kuluessa paikallisen viranomaisen päätöksestä toimintasuunnitelman kestävän kehityksen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi (SECAP), joka kuvaa suunnitellut tärkeimmät toimenpiteet. Suunnitelma sisältää päästötasekartoituksen, jonka avulla voidaan seurata lieventämistoimenpiteitä ja ilmastoriskejä sekä haavoittuvuusarvioinnin. Mukautumisstrategia voi olla osa SECAP-suunnitelmaa tai se voidaan kehittää ja julkaista erillisen suunnitelman kautta. Tämä rohkea poliittinen sitoumus aloittaa pitkäaikaisen prosessin, jossa kaupungit sitoutuvat raportoimaan suunnitelmiensa toteutuksen etenemisestä kahden vuoden välein.