Energiaköyhyys

Energiaköyhyyden lieventäminen

Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen vuoden 2030 toimintasuunnitelman mukaisesti ilmastonmuutosta lieventäviin toimiin ryhtymisen ja sen väistämättömiin seurauksiin sopeutumisen lisäksi allekirjoittaneet sitoutuvat tarjoamaan turvallista, kestävää ja edullista energiaa kaikille. Euroopassa tämä tarkoittaa toimenpiteisiin ryhtymistä energiaköyhyyden lieventämiseksi. Lieventämällä energiaköyhyyttä yleiskokouksen allekirjoittajat voivat parantaa asukkaidensa elämänlaatua ja luoda oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan.

Mitä energiaköyhyys on?

Energiaköyhyys voidaan määrittää seuraavasti:

“tilanne, jossa kotitaloudella tai yksityishenkilöllä ei ole varaa kotiensa perusenergiapalveluihin (lämmitys, jäähdytys, valaistus, liikkuvuus ja sähkö) takaamaan ihmisarvoinen elintaso, koska heillä on alhainen tulotaso, korkea energiankulutus ja heikko energiatehokkuus”

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset eivät voi käyttää energiapalveluita tai näiden energiapalveluiden käyttäminen heikentää heidän mahdollisuuksiaan käyttää muita peruspalveluita. Energiaköyhyydessä elämisellä voi olla vakavia seurauksia terveyteen, hyvinvointiin, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja elämänlaatuun. Energiaköyhissä talouksissa esiintyy puutteita joissakin perustavanlaatuisissa energiapalveluissa, joihin kuuluvat mm. valaistus, asuintilojen lämmitys tai viilennys, kodinkoneiden käyttö ja liikenne. Tästä syystä energiaköyhyys on otettava huomioon monilla politiikan osa-alueilla, mukaan lukien sosiaali- ja talouspolitiikka sekä tietenkin myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikka.

Energiaköyhyyden haasteet Euroopassa

Energiaköyhyys on monitahoinen ongelma. Näin ollen energiaköyhyyden tämänhetkisen tason arviointi Euroopan kunnissa ja sen vaikutuksen arviointi kansalaisten elämään ei ole helppoa. Energiaköyhyys vaikuttaa arviolta yhteen kymmenestä kansalaisesta. Tilastoista käy ilmi, että Euroopassa:

57 miljoonaa ihmistä ei pysty pitämään kotiaan lämpimänä talvella [1]

104 miljoonaa ihmistä ei pysty pitämään kotiaan miellyttävän viileänä kesällä [1]

52 miljoonaa ihmistä kohtaa myöhästymisiä sähkölaskujensa maksamisessa [1]

10 miljoonan ihmisen täytyy kävellä yli 30 minuuttia päästäkseen käyttämään julkista liikennettä [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Tietoisuus energiaköyhyydessä on lisääntymässä Euroopassa ja useat EU:n toimielimet ovat tunnistaneet sen ensisijaiseksi poliittiseksi painopisteeksi. Näistä merkittävin on Euroopan komission ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -toimenpidepaketti. Euroopan energiaköyhyyden seurantakeskus (EPOV) perustettiin vuonna 2018 osana Euroopan komission pyrkimyksiä energiaköyhyyden torjumiseksi EU-maissa. EPOV:n tarkoituksena on parantaa energiaköyhyyttä koskevan tietoisuuden mittausta, valvontaa ja tietojen jakamista sekä parantaa siihen liittyviä parhaita käytäntöjä. Lisätietoa EPOV:sta on täällä.

Euroopan Kaupunginjohtajien yleiskokous ja EPOV ryhtyvät yhteystyöhön energiaköyhyyden torjumiseksi. Nämä kaksi Euroopan komission rahoittamaa aloitetta tukevat paikallisia ja alueellisia viranomaisia ympäri Eurooppaa energiaköyhyyden lieventämisessä jakamalla tietoa ja resursseja paikallisten valmiuksien kehittämiseksi.

Hyödyllinen linkit

Hyödyllinen linkit-osa sisältää tärkeimmät taloudelliset julkaisut kaupunginjohtajien yleiskokoukselle, mukaan lukien parhaat tapausesimerkit ja opitut asiat.

Country-specific materials