Mukautusresurssit

Mukautusresurssit

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen Euroopan toimisto ja kansalliset instituutiot ja muut tarjoavat tukea verkossa ja verkon ulkopuolella, ja tekevät allekirjoittajille mahdolliseksi oppia toisistaan. Se auttaa juuri aloittaneita ja jo mukautussuunnitelmaa toteuttavia ja sitä seuraavia kuulumaan yleiskokouksen yhteisöön.

Komissio käynnisti politiikan tukijärjestelyn, jolla autetaan paikallis- ja alueviranomaisia kehittämään ja toteuttamaan sopeutumisstrategioita Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen puitteissa. Tulevat toimet, muun muassa julkinen seminaari, kansalliset työpajat, räätälöity tekninen apu ja muut vertaisoppimisvaihtoehdot toteutetaan vuosina 2022-2023. Katso lisätietoja järjestelyn esittelystä.

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen Euroopan toimiston ja Euroopan ympäristötoimiston yhdessä kehittämä Kaupungin mukautumisen tukiväline on Kaupunginjohtajien yleiskokouksen päämukautusresurssi. Se vie kaikkien vaiheiden läpi, jotka vaaditaan mukautusstrategian kehittämisessä ja toteuttamisessa ja osoittaa sinulle arvokkaita ohjemateriaaleja ja työkaluja. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen allekirjoittajakaupungit ovat testanneet ja hyväksyneet työkalun.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Hyödyllisiä linkkejä

Lisäohjeita löytyy Kaupunginjohtajien yleiskokouksen SECAP-ohjeesta, ja yleiskokouksen raportointimalli ja ohjeet auttavat kaupunginjohtajien allekirjoittajia jäsentämään mukautustoimenpiteensä.

Urbaanin sopeutumiskartan katseluohjelma pyrkii tarjoamaan yleiskatsauksen nykyisten ja tulevien ilmastonmuutosten vaaroihin, joita Euroopan kaupungeilla on, kaupunkien haavoittuvaisuuteen näille vaaroille ja niiden sopeutumiskapasiteetille. Kartan katseluohjelma vertailee tietoja erilaisista lähteistä havaittuihin ja projisoituun maantiteelliseen jakautumiseen ja suurten lämpötilojen intensiteettiin, tulviminen, vedenpuute ja metsäpalot.

Avoin käyttöympäristö, joka on suunniteltu erilaisia tarpeita ja intressejä varten - tieteestä, politiikasta ja käytännöstä; julkisilta ja vapaaehtoisilta sektoreilta; suurista ja pienistä organisaatioista, sekä yksilöiltä, jotka tarjoavat tietämyksen tietokannan, jossa on tuotu yhteen tuoreimmat ajatussuuntaukset luonnonpääomasta, ekosysteemipalveluista ja luontoon perustuvista ratkaisuista on tuotu yhteen.

Voit kommunikoida kollegoiden kanssa foorumeissa ja löytää lisämateriaaleja yleiskokouksen resurssikirjastosta kaupunginjohtajien yleiskokouksen rajoitetulla alueella. "MyCovenant" sisältää myös tarkoitukseen varatun verkko-oppimisen moduulin mukautuksesta. Voit pyytää kollegoiltasi tukea kollegoiden välisen oppimistyökalun ansiosta.