Raportointi

Kaupunginjohtajien yleiskokous yhdistää kaikki viranomaistasot sekä asianmukaiset tukiorganisaatiot, edustajat ja yhdistykset liittymään aloitteeseen ja auttaa nopeuttamaan paikallisia ilmasto- ja energia-aloitteita. Katso liittymisohjeet alta.

Raportointi

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen raportointi- ja seurantajärjestelmä

Miksi kannattaa raportoida

→ TUNNISTETAAN JA ARVIOIDAAN paikallisia ilmasto- ja energiahaasteita sekä -prioriteettejä

→ SEURATAAN JA RAPORTOIDAAN edistymisestä sitoumusten saavuttamisessa

→ TIEDOTETAAN JA TUETAAN päätöksentekijöitä

→ VIESTITETÄÄN tuloksista yleisölle

→ MAHDOLLISTETAAN itsearviointi ja HELPOTETAAN kokemusten jakamista kollegoiden kanssa

→ OSOITETAAN paikallisia saavutuksia poliittisille päättäjille

Yleissopimuksen raportointi- ja seurantajärjestelmä on kehitetty läheisessä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, ilmasto- ja energia-alan asiantuntijoiden kanssa, ja Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) on antanut metodologista tukea.

Vuonna 2019 yleiskokouksen linjaukset olivat yhdenmukaiset kansainvälisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen suositusten kanssa Yhteiset raportointipuitteet. Lisätietoja DATA4CITIES -hankkeesta löydät tästä.

 

Miten kehittää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

YTK:n luoma opaskirja tarjoaa allekirjoittaneille sarjan metodologisia periaatteita, menettelyjä ja parhaita käytäntöjä kehittämään toimintasuunnitelmia.

Part 1: The SECAP process, step-by-step towards low-carbon and climate-resilient cities by 2030 / Osa 1: SECAP prosessi vaihe vaiheelta kohti vähähiilisiä ja ilmastonkestäviä kaupunkeja vuoteen 2030 mennessä
Part 2: Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA) / Osa 2: Perusvuoden päästölaskenta (BEI) ja Riskien ja Haavoittuvuuden Arviointi (RVA)
Part 3: Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and financing SECAP(s) / Osa 3: Käytänteet, keskeiset toimenpiteet, hyvät käytännöt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen ja rahoitukseen SECAP(t)

 

YLEISIMMÄT KYSYMYKSET: Miten kehittää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP), Minun selvitykseni

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen päästökertoimet EU:n jäsenvaltioille - 2017 (EN)

 

Pikaoppaat tarjoavat tapauskohtaista tietoa yleissopimuksen prosesseista ja lähestymistavoista.

Pikaopas: Yhteinen, kestävä energian ja ilmaston toimintasuunnitelma

Pikaopas: Ryhmitetty SECAP analyysi

Pikaopas: Seurannan toteuttaminen SECAP

 

Miten käytän MyCovenant -alustaa

Yleissopimuksen allekirjoittaneita on pyydetty käyttämään kaupunginjohtajien raportointialustaa - MyCovenant, jotta he voivat raportoida ja seurata kestävän energian ja ilmastoa koskevan toimintasuunnitelman - SECAP (tästä eteenpäin toimintasuunnitelma) tietoja niin sanotun SECAP -mallin kautta.

Raportointia koskevat ohjeet sisältävät vaiheittaiset ohjeet allekirjoittaneille siitä, miten tietoja raportoidaan yleissopimuksen raportointialustan MyCovenant eri kohtiin.

Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen raportointia koskevat ohjeet (EN)

SECAP -malli on yksinkertaistettu excel-versio raportointi- ja seurantajärjestelmästä. Allekirjoittaneet voivat käyttää sitä valmisteluasiakirjana laatiessaan toimintasuunnitelmia.

SECAP -malli – vain valmisteluasiakirja (EN)

 

Video-oppaat

com tutorial Youtube

Alla olevissa lyhyissä videoissa kerrotaan, miten tiedoista raportoidaan MyCovenant-alustalle:

[My Strategy] [Emission inventory] [Risk and vulnerability assessment] [Actions]

 

 

 

Sinun tietosi

Kaikki yleissopimuksen tiedot ovat ”avointa tietoa”, ellei toisin mainita. Tämä tarkoittaa, että yleissopimuksen tiedot on oltava avoimia (julkisia ja saatavana uudelleenkäyttöä varten kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin), ajanmukaisia, kattavia, yleisön saatavilla ja käytettävissä, vertailukelpoisia ja yhteentoimivia. Niillä parannetaan hallintoa, kansalaisten osallistumista, osallistavaa kehitystä ja innovaatiota. Allekirjoittaneiden tiedot, jotka raportoidaan MyCovenant -alustan kautta, ovat julkisia ja ilmaisia EU:n kaupunginjohtajien verkkosivustolla, kuten myös Euroopan unionin avoimen datan portaalissa (https://data.europa.eu/euodp/en/home) tai Euroopan komission verkkosivustolla (e.g. https://ec.europa.eu/jrc/en).

Allekirjoittaneiden avaintiedot ilmasto- ja energiasopimuksen mukaisesti sisällytetään ja julkaistaan kansainvälisen kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen verkkosivustolla, ja ne jaetaan YK:n kanssa NAZCA -alustalla.

MyCovenant - tietopolitiikka