• 27 Feb 2019

  Energy in the hands of cities – Energy, transport and innovation Conference / Konference „Energie v rukou měst“


  Litomerice
  Organiser: Covenant of Mayors office

  Organised by the EU Covenant of Mayors Office in cooperation with Healthy Cities Czech Republic, the Association of Energy Managers of Towns and Municipalities (SEMMO),  Energy Cities and the City of Litomerice.

  The conference aims to:
  • Explain practical and proven examples of energy savings, renewable energy use and sustainable transport at the local level both from home and abroad
  • Discuss the legal aspects of energy self-sufficiency and own energy and water resources
  • Show the benefits of system planning and the effective implementation of energy and transport measures
  • Inform about the current possibilities of financing energy saving projects, the use of RES and sustainable transport from domestic and European programs
  • Introduce possibilities for cooperation between towns and municipalities and professional partners with SEMMO and Healthy Cities.

  Main speaker: Jan Johansson, Energy Manager of Vaxjo (Sweden)

  > conference website

  ***

  Odborná konference a workshop jsou určeny zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.

  Akce si klade za cíl:

  • přiblížit praktické a ověřené příklady v uvedených tematických oblastech, jak z domova, tak ze zahraničí;
  • diskutovat právní aspekty energetické soběstačnosti a vlastních energetických i vodních zdrojů měst;
  • ukázat přínosy systémového plánování a efektivní realizace energetických a dopravních opatření;
  • informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie, využití OZE a udržitelné dopravy z domácích i evropských programů;
  • představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se Sdružením energetických manažerů měst a obcí a Národní sítí Zdravých měst ČR

  > http://semmo.cz/konference2019/